dimecres, 2 de desembre de 2015

Les Trobades de Caps de Serveis de Medicina Interna a Sau: una part (prou important) del passat, present i futur de la Medicina Interna a Catalunya i Balears

El març de 1992 va tenir lloc al parador de Sau la primera Trobada de Caps de Serveis de Medicina Interna dels hospitals comarcals de Catalunya. A la fotografia que teniu a sota d’aquestes ratlles, en escala de grisos, segurament hi podreu reconèixer estimats companys i col·legues, alguns ja jubilats o físicament traspassats.
L’any 1993 es va publicar a Medicina Clínica un article amb el títol “El futuro de los servicios de medicina interna de los hospitales comarcales de Cataluña: líneas estratégicas en el contexto de cambio en la Sanidad”, signat pels caps de Serveis que van participar en aquesta primera trobada (1). Aquest va ser un document important en diferents temes que tocava, i és remarcable que al final de l’article s’establissin ja les bases per a la futura Carrera Professional (CP), la qual encara trigaria bastants anys en arribar i consolidar-se als nostres Hospitals. El document concloïa: “Debe diferenciarse la CP de los cargos de mando, a éstos debe accederse temporalmente, para volver acto seguido a la CP; la CP debe ser horizontal, siempre asistencial y ligada a programas u objetivos; el transcurso de los años de ejercicio implica una dedicación creciente a enseñar, siempre con una parcela asistencial, y, por último, la retribución diferenciada a lo largo de la CP debe ir siempre vinculada a objetivos, ya sean asistenciales, docentes o de investigación.”  Deixem al lector que tregui les seves pròpies conclusions del que s’ha esdevingut en els 22 anys que ens separen d’aquests mots tan suggerents.Entre l’any 1992 i el 2003 es van anar fent anualment i de forma interrompuda les Trobades de Sau, sempre organitzades per qui ha estat durant molts anys la seva ànima: en Joan Brugués, Cap del Servei de MI de l’Hospital de Vic. Aquestes trobades, a més de les que es feien també a Valls i amb menys freqüència també a Bellaterra, esdevingueren un fòrum de debat i de posada en comú d’experiències, permetent elaborar documents de consens, dos d’ells molt importants i publicats a Medicina Clínica els anys 1999 i 2005  (2, 3).
En el primer treball (2), liderat per Carles Orta, cap del Servei de Medicina de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès,  es consensuaren uns temps mitjans recomanables per a les consultes i exploracions complementàries de les especialitats mèdiques, a partir dels quals es poden dimensionar les plantilles de la divisió mèdica. L’article acaba amb el següent paràgraf, totalment vigent: “en todo caso, lo importante es generar una corriente de confianza de los gestores hacia la profesionalidad y capacidad de trabajo de los médicos, con el objetivo final compartido de realizar una asistencia de calidad, tanto en su aspecto técnico como en el de la relación humana”.La fotografia que podeu veure a la part superior correspon a la Trobada del 2002. Aquesta i la del 2003 van ser importants fòrums de discussió a partir dels quals es va consensuar un nou document, signat per Miquel Torres, cap del servei de Medicina de l’Hospital de l’Esperit Sant, com a primer autor, sobre les Alternatives a l’Hospitalització convencional en Medicina Interna, aquesta vegada amb la participació també dels Caps de Servei dels grans Hospitals de Catalunya. Fou publicat finalment el 2005, també a Medicina Clínica (3).
Entre el 2004 i el 2009 es van deixar de fer les trobades, degut a diferents circumstàncies, una de les quals – i no la menor- la dificultat per trobar finançament.
L’any 2009 s’inicia una segona etapa amb la XIII Trobada de Caps dels Serveis de Medicina de tots els Hospitals de Catalunya, que tingué el suport de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna i d’un nou patrocinador (Boehringer Ingelheim). Dels 62 hospitals de Catalunya, 40 caps de Servei varen respondre a la convocatòria, alguns dels quals apareixen a la fotografia inferior.La darrera Trobada de Sau ha tingut lloc el passat 27 de novembre, organitzada per Gianni Lucchetti, actual Cap de Servei del Consorci Hospitalari de Vic. Entre els diferents temes tractats ha destacat el del paper de la Medicina Interna en el maneig del malalt crònic. Vam comptar amb l’assistència de l’Albert Ledesma i en Carles Blay, responsables del Programa d’Atenció de la Cronicitat de Catalunya. La discussió va ser molt interessant.
La impressió de molts dels assistents és que el Programa de cronicitat s’està liderant fonamentalment des de l’Atenció Primària (i així ha de ser) però comptant poc amb els internistes dels nostres hospitals, molt menys del que creiem que seria necessari tenint en compte la nostra gran activitat diària amb aquests pacients.
En les causes que explicarien aquest fet hi hauria, d’una banda, factors propis dels nostres propis Serveis, però també l’oportunisme d’altres.
Hi ha recursos socio-sanitaris i professionals d’altres disciplines que ofereixen “solucions” potser més econòmiques, però que poden ser de menys qualitat i seguretat per als nostres pacients crònics que els que podem oferir-los des dels Serveis de Medicina.
En tot cas, el repte de l’atenció a la cronicitat és tan gran que no hi sobra ningú. La sostenibilitat del sistema de salut depèn en molt bona mesura de com s’enfoqui aquest tema en el futur immediat.
Es per això que els internistes hem de seguir treballant per adaptar-nos (com sempre hem fet) als nous reptes assistencials amb propostes innovadores i sostenibles que ens posicionin al lloc que ens correspon en aquesta conjuntura.
La darrera Trobada de Sau ha servit també per presentar el nou blog ALTAVEU MEDICINA INTERNA.
És essencial que els joves (i els no tan joves) internistes siguin capaços de pujar al “carro” de les noves tecnologies de la informació i comunicació (4). Només així podrem seguir fent el nostre relat, per una medicina interna de qualitat.      


Jordi Altés
Cap de la Divisió Mèdica
Hospital Plató (Barcelona)
@jaltes29

(1)  Jefes de Servicio de Medicina Interna de los Hospitales Comarcales de Cataluña. “El futuro de los servicios de medicina interna de los hospitales comarcales de Cataluña: líneas estratégicas en el contexto de cambio en la Sanidad” Med Clin (Barc) 1993; 100: 587-590.
(2)  Orta C, Marcos JM, Moner Ll y Grup de Caps de Serveis de Medicina dels Hospitals Comarcals de Catalunya. Patrones de productividad en los servicios de medicina. Med Clin (Barc) 1999; 112: 581-583.
(3)  Torres M, Capdevila JA, Armario P, Montull S y grupo de trabajo de los Servicios de Medicina Interna de los Hospitales de Cataluña. Alternativas a la hospitalización convencional en medicina interna. Med Clin (Barc) 2005; 124: 620-626.
(4)  Altés J. Papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la medicina actual. Semin Fund Esp Reumatol 2013; 14: 31-35.